РЕЙКИ Е!

Рейки е естествен метод за лечение на физическо и психическо ниво, при който се използва вселенската универсална енергия, а човек е връзката между космоса и земята. По този начин той я използва за лечение както на себе си, така и на другите!

РЕЙ(Рей)-Универсална космическа енергия
КИ(Ки)-нашата жизнена енергия

Рейки е японска лечебна система за канализиране на универсалната жизнена енергия в човека.

Нашите тела, както и всичко във вселената, са съставени от енергия. Нашето забързано всекидневие, ежедневни грижи за осигуряване на физическото и психическо ни благоденствие, в повечето случаи довежда до физически дисбаланс! Рейки е формула за хармония, която балансира дисбаланса у нас и в тези, които ни поискат помощ.

Независимо от религията всеки човек може да бъде настроен (инициран) и да стане канал Рейки. Преминавайки през него, хармонията балансира хора, растения и животни, а протичането през нас самите балансира собствените ни заболявания. Рейки е прекрасен метод за лечение на стреса. Бързо успокоява болката и всички видове физически и психически болести.

Когато човек е здрав той е щастлив, чувства се прекрасно в тялото си, няма никаква болка – тогава той е в хармония.

Когато човек е изпълнен със страх, тъга, обида, гняв и безпокойство, той е настроен негативно, което води до болести, а това се предава и на всичко, което прави в ежедневието си, като със своите действия и бездействия влияе дори и на другите около него.

Рейки балансира негативизма и свръх-напрежението.Рейки бързо и лесно успокоява болката и нормализира кръвното налягане.

Рейки е част от признатите алтернативни терапевтични практики от МЗО (Международната здравна организация). Лечебната техника Рейки не може да се научи с четене на книги, чрез самообучение, с ръководства и гледане на видео записи и филми. За да станем практикуващи рейкисти е необходимо да получим лична настройка (инициация, посвещение)от хабилитиран Рейки Мастер. Тези които практикуват без да са получили настройка, не използват енергията Рейки. Те използват своята лична жизнена енергия, което води до неминуеми здравни проблеми.