Политика за поверителност

 Вашите права

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход,получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

2. Заличаване на информацията

Потребителите на услугата, могат да заявят заличаване на информацията от информационните системи на Администратора чрез изпращане на електронна поща на адрес : aranensky@abv.bg

Срокът за заличаване на информацията от системите на Администратора е 30 календарни дни от подаване на заявката за заличаване.

Администраторът има право да съхрани част от информацията на Потребителя, спазвайки текущото законодателство на република България и задълженията, които са му възложени спазвайки нормативната уредба за изпълнение на дейността му.

Администраторът заличава периодично информацията за личните данни в базата си данни. За заличаване на предоставените лични данни Администраторът разполага с физически устройства в обектите си , с които унищожава информацията, която е събрана на хартиен носител.

Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно,най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови,договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини e възможно частичното им запазване.

 Заключителни разпоредби

5.1. Договорният език е български и плащанията ще бъдат извършвани в български лева.
5.2. Уебсайт администраторът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.
5.3. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайт или част от него
5.4. Потребителите имат право да ползват услугите на уебсайта при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги и законодателството на Република България.
5.5. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
5.6. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.
5.7. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта е собственост на ЛОРИКС ЕООД и е защитено от авторско право, търговска марка, патент или друго право на интелектуална собственост.

Можете да показвате, сваляте, съхранявате и разпечатвате съдържание от сайта само за Ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да разпечатвате многократно или да възпроизвеждате съдържание от сайта по електронен път, включително лого, текст, филми, снимки, скриптове или анимация, изцяло или частично, единствено с предварителното писмено съгласие на Лорикс ЕООД.

Точност на информацията в сайта

ЛОРИКС ЕООД полага всички усилия, за да поддържа точна и актуална информацията на сайта. Въпреки това, ние не можем да гарантираме точността й във всеки един момент. Моля имайте предвид, че информацията, представена от нас или от нашите партньори − трети страни − може да съдържа неточности и печатни грешки или може да бъде остаряла в момента на достъп до нея.

 

 

Лична информация

За да обслужи Вашите потребности, ЛОРИКС ЕООД събира информация за Вас директно от нашия уебсайт, устно или чрез офлайн формуляри. Цялата информация за Вас, която се счита за „лична информация“ ще бъде запазена в тайна.

Нелична информация

Ако посетите сайта, търсите, четете или изтеглите информация от него, ние автоматично ще съберем нелична информация за Вас. Този тип информация може да включва Вашия IP адрес, Вашата страна, страниците, които сте посетили на нашия сайт, времето, прекарано на сайта и адреса на интернет страницата, от която сте се прехвърлили. Използваме неличната информация, за да изготвим статистика за това колко ефективен и посещаем е сайтът, за да го подобрим и да го направим по-удобен за ползване и полезен за посетителите.